EFOP-1.8.5-17-dis - Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

EFOP-1.8.5-17-dis

Pályázatok

normál változatA kedvezményezett neve: Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (3973 Cigánd Iskola u. 12/A)
A projekt címe: „Jót s jól”
A szerződött támogatás összege: 20.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. január 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00087

A projekt céljai:

- Az   általános   iskola   tanulóinak   és   szüleinek   az   egészséges   táplálkozással kapcsolatos szemléletformálása
- Szakemberek által irányított releváns információk átadása
- A közétkeztetéshez kapcsolódó technikai feltételek javítása.


A  támogatást  igénylő  szervezetet  a  cigándi  Kántor  Mihály  Általános  Iskola  pedagógusai hozták létre az iskola pedagógiai munkáját segítendő, a kuratórium tagjai az intézmény szakmai  életében  jelentős  szerepet  játszanak.  A  kuratórium  elnöke  egyben  az  iskola igazgatója is. A település egyetlen alapfokú oktatási intézményének vezetőjeként mind a település vezetésének, mind a lakosság feltétlen támogatását élvezi a támogatás megszerzését és a pályázati projekt megvalósítását illetően.

A Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány elnöke a Kántor Mihály Általános Iskola igazgatója is egyben, ami a megvalósítás tekintetében jelentős előnyökkel jár. A kuratórium tagjai részt vesznek a településen működő egyéb civil szervezetekben, így horizontális kapcsolati háló segíti a célcsoport tagok sikeres bevonását.

A  projektmenedzsment  szervezet  az  Alapítványon  belül,  heti  4  órás  megbízásos munkaviszonyban foglalkoztatott szakemberekkel fog felállni.

Projektmenedzser:

Némethné Szendrei Csilla tanár és közoktatás vezető végzettségű. 28 év munkatapasztalattal rendelkezik,  jelenleg  az  általános  iskola  igazgatója.

Projektben végzett tevékenysége:
- kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, a Központi Program képviselőivel;
- a pénzügyi vezető munkájának irányítása;
- munkaszerződések,   valamint   az   ehhez   kapcsolódó   módosítások,   megszüntetések elkészítése;
- a projekt haladásának jogi, és adminisztratív felügyelete, jelentések, beszámolók készítése.


Pénzügyi
vezető:

Szegediné Pásztor Anita könyvelő

Projektben végzett tevékenysége:
- beérkező számlák rendszerezése és nyilvántartása;

- szállítók rendezetlen számláinak átutalása, valamint a dolgozók járandóságainak lakossági folyószámlára történő átutalása;
- számlázás;
- eseti kifizetések, megbízási díjak számfejtése, távollétek jelentése;
- kifizetési kérelmek kidolgozása;
- rendszeres kapcsolattartás a projektmenedzserrel.

Helyzetfelmérés

Az országos tendenciáknak megfelelően a Cigánd településen élő, ill. a környező településekről bejáró 6-16 éves korú fiatalok jelentős részének táplálkozási szokásai kedvezőtlenek: gyakran fogyasztanak cukrozott üdítő italokat - nem ritkán energiaitalokat is -, jellemző a csomagolt készételek fogyasztása, továbbá a mozgáshiányos életmód. Ennek megfelelően többen küzdenek túlsúllyal, emésztési problémákkal, és a nem megfelelő táplálkozás kihat a fizikai és szellemi teljesítményükre is. Legtöbb esetben természetesen a családi ház alulinformáltsága, vagy elégtelen figyelme áll a gyermekek kedvezőtlen szokásainak hátterében. Szükséges tehát mind a szülők, mind gyermekeik tájékoztatása, és szemléletének formálása annak érdekében, hogy hosszabb távú  pozitív hatást lehessen elérni.

Igényfelmérés

A projekt kezdetén megvalósuló kérdőíves felmérés kiértékelését követően fogja az alkalmazott dietetikus szakember, ill segítője az igényeket azonosítani, és a megfelelő tartalmat kialakítani azok kiszolgálására.

Célmeghatározás

A Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány elnevezésének megfelelően a Borsod- Abaúj-Zemplén megye Cigándi járásának székhelytelepülésén működő iskola fejlődésének támogatására jött létre.

Az alapító okirat szerint a szervezet céljai:

- Kántor Mihály Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása,
- a művelődéshez, kultúrához való jog gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése,
- az esélyegyenlőség biztosítása.
- az alapítvány ilyen irányú működéséhez az anyagi, szellemi feltételek előteremtése, összefogása

Az Alapítvány saját céljaival összhangban jelen projekt megvalósítása során a következő célokat tűzte ki a 12 hónapos futamidőre:

  • Az   általános   iskola   tanulóinak   és   szüleinek   az   egészséges   táplálkozással kapcsolatos szemléletformálása

  • Szakemberek által irányított releváns információk átadása

  • A közétkeztetéshez kapcsolódó technikai feltételek javítása.a)  A  projekt  elsődleges  és  közvetlen  célcsoportja  a  Kántor  Mihály  Általános  Iskola tanulói, és családjaik. Az intézmény tanulóinak száma jelenleg 320 fő. Tanulónként 2 szülővel, és további egy fővel (nem iskolás korú testvér, vagy nagyszülő) számolva a projekt által megcélzott célcsoport nagysága hozzávetőlegesen 1000 fő. A projekt tevékenységei minden tanulót és minden családtagot érintenek, közöttük természetesen a hátrányos helyzetű tanulókat, ill. családjaikat is.
b)  A  szülők  megszólítására  a  szülői  értekezleteken  kívül,  a  számukra  közvetlenül eljuttatott tájékoztató lapokon, továbbá az iskola bejáratánál, és az általuk látogatott helyszíneken kihelyezett plakátok kihelyezésével kerül sor. A kizárólag a tanulókat
érintő iskolaidő alatt megrendezett programelemeken a részvétel mindenki számára kötelező lesz.

A  pályázati  felhívásban  javasolt  tevékenységek  teljes  körű  és  komplex  megvalósítását tervezzük a következők szerint:

- A  projekt  elején  és  végén  a  résztvevő  gyerekek  körében  elvégezzük  a  mindennapos táplálkozási szokásaikkal kapcsolatos felméréseket, melynek eredményét a projekt keretében alkalmazott szakember fog kiértékelni.

- Heti rendszerességgel dietetikus tart foglalkozást a program célcsoportja, megvalósítói, ill. a területtel foglalkozó helyi szakemberek számára.

- 10  alkalmas  ismeretterjesztő  interaktív  előadássorozat  kerül  megrendezésre  a  tanulók számára.

- A teljes célcsoport (tanulók, szülők) szemléletformálását szolgálják az iskolában kihelyezett dekorációs eszközök, ismert személyek bevonásával rendezett 2 alkalmas programsorozat,
- 4   alkalommal   egészséges   ételeket   propagáló   főzőverseny,   továbbá   4   alkalommal megszervezett tájékoztató napok.

Az egészséges ivóvíz fogyasztás előmozdítását 4 db ivókút kiépítése szolgálja.

A salátabár és gyümölcskínáló szolgáltatás kialakítása a szokásokat formálja.

Tankert  létrehozásával  kívánjuk  a  tanulókat  a  növénytermesztés  alapjaival,  és  a  saját termény fogyasztásának örömeivel megismertetni.

A technikai feltételek javítását szolgálja a tervezett konyhai eszköz-, és bútor beszerzés, és a tankonyha létrehozása, mely az egészséges ételek elkészítésének propagálásában is szerepet kap az egyes programelemek megvalósítása során.

A támogatást igénylő szervezet, ill. a közösség számára a projektből származó hosszú távú előnyök:

- az Alapítványhoz kötődő új közösségi tevékenységek jelennek meg a településen
- A projekt megvalósításával az Alapítvány forrásteremtő képessége javul a  gyermekeken,  fiatalokon  keresztül  a  családok  egészségtudatos  szemlélete fejlődik
- a teljes közösség általános egészségi állapota javul a közétkeztetés tárgyi feltételei javulnak
- az Alapítvány munkájának ismertsége, elismertsége növekszik

Fényképek:

Gyümölcskínáló salátabár
Maslow piramisTájékoztató napok


Főzőverseny
TankertTankonyha


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz